กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าพบผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก หารือข้อเสนอการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกรุงเทพมหานคร

 


วันที่ 7 กรกฎาคม ที่สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายภูวนาภ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เพื่อหารือข้อเสนอการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกรุงเทพมหานครที่ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรในพื้นที่

*วัตถุประสงค์ข้อเสนอดังกล่าว  เพื่อเชิญชวนประชาชนในกรุงเทพมหานครปลูกต้นไม้หรือทำเกษตรบริเวณบ้าน และที่ดินของตนเอง ที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงหน่วยงานราชการ บริษัท โรงงาน ร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณสถานที่ทำงาน และสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกรุงเทพมหานคร ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเมือง และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเมืองและพื้นที่สีเขียว

* นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดอุณหภูมิ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเมือง และเกิดความสมดุลระหว่างเมืองและพื้นที่สีเขียว ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพิ่มปริมาณน้ำให้กับคลองสาธารณะประโยชน์ สามารถนำไปใช้ทำการเกษตรได้อย่างพอเพียงต่อไป

 

---- สัมภาษณ์ นายภูวนาภ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก----

 

ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.