Header Ads




นนทบุรี วัดเสาธงหินน้ำมันยังไม่เพียงพอเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด



   หลังจากทางพระครูปลัดไพฑูรย์ ฐิตาวิทูโร เจ้าอาวาสวัดเสาธงหิน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้มีการเผาศพผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด - 19 ฟรี ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงวันนี้ทำให้ทางวัดขาดปัจจัยที่จะซื้อน้ำมันมาเผาศพ จึงขอน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาซื้อน้ำมันช่วยเหลือในการเผาศพในโครงการ ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคระบาด covid 

   พระครูปลัดไพฑูรย์ ฐิตาวิทูโร เจ้าอาวาสวัดเสาธงหิน กล่าวว่าวัดเสาธงหิน ได้ดำเนินการทำพิธีในการฌาปนกิจศพมาจำนวนหนึ่งแล้วท่านใดมีความประสงค์จะร่วมกันซื้อน้ำมันเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ก็ขอเจริญพรตามเลขที่บัญชีของทางวัด 0 2 0 3 6 3 2 7 6 4 5 0 บัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดเสาธงหิน หรือ หลังจากที่โอนแล้ว ติดต่อมาที่อาตมาได้ ที่เบอร์ 083 4569989 หรือ 094 4181 111 วันนี้หลังจากออกข่าวไปทางญาติโยมได้นำน้ำมันส่วนหนึ่งมาแล้ว น้ำมันที่ได้เพียงพอแค่วันนี้ ในวันต่อๆไปยังไม่เพียงพอ ก่อนหน้านี้อาตมาได้นำปัจจัยส่วนตัวมาซื้อน้ำมันและซื้อโลงศพ ทางญาติโยมเห็นว่าอาตมาทำจึงได้มาช่วยกัน ทั้งที่อาตมาไม่กล้าบอกทางญาติโยมเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดี


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต






ขับเคลื่อนโดย Blogger.