Header Ads
เจ้าพระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม)  เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน  พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลบางพลี  จัดนำสิ่งของจากผู้ใจบุญ ที่มาบริจาค ณ.ศูนย์อพยพวัดบางพลีใหญ่ใน 
เจ้าพระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม)  เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน  พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลบางพลี  จัดนำสิ่งของจากผู้ใจบุญ ที่มาบริจาค ณ.ศูนย์อพยพวัดบางพลีใหญ่ใน  มีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค พร้อมของใช้จำเป็น จำนวน 1,500 ชุด โดยขบวนถุงยังชีพจะเดินทางจากวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ไปยังศูนย์บัญชาการ เหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล  จำกัด อำเภอบางพลี  ซ.กิ่งแก้ว 21  ซึ่งถุงยังชีพทั้ง 1,500 ชุด จะส่งให้ทางนายอำเภอบางพลี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา เป็นผู้รับมอบส่วนหนึ่งก่อนจะไปมอบให้กับชุมชนคลองชวดรากข้าว และชุมชนใกล้เคียงรอบรัศมีโรงงานระเบิดถาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์ขับเคลื่อนโดย Blogger.