Header Ads
 พะเยา  ก่อนเข้าพรรษาพระแจกของขลัง(ขวดน้ำห้อยคอติดตัว) ครู-นร.ถวายเทียนพรรษา แทนของขลังช่วยได้เมื่อหิวน้ำ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระ ครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุมได้รับการถวายเทียนพรรษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี น.ส.วารุณี ภาชนนท์ ผอ.กองการศึกษา น.ส.สุรีรัตน์ อุทธโยธา  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อยพร้อมด้วยครูและนักเรียนเด็กเล็ก  นำเทียนพรรษามาถวายวัด เทศกาลวันเข้าพรรษา ตามขนบธรรม ทำและประเพณี นี่ที่สืบทอดกันมา อีกทั้งเป็นการ ส่งเสริมการขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณี ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง เด็กนักเรียน ด้วย 


หลังจากพิธีถวายเทียนพรรษาเสร็จทางพระ ครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม ก็ได้ให้ศิลให้พร พร้อมกับเทศนาเรื่องถวายเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษาให้กับคณะครูและนักเรียน ฟัง หลังจากนััน ก็ได้นำเอากระบอกใส่น้ำหรือขวดน้ำ มาจะจ่ายคล้องคอให้กับเด็กนักเรียน และครู ไว้ใส่น้ำดื่ม ติดตัว  แทนวัตถุมงคลหรือ ของขลัง  โดยเปรียบกระบอกน้ำหรือขวดน้ำที่มอบให้เปรียบเสมือนของขลัง ใส่น้ำช่วยเราได้เมื่อกระหายหรือหิวน้ำ  ให้ครูและเด็กนักเรียนต่างชอบใจได้ของขลังขวดน้ำห้อยติดตัว

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.