Header Ads
 การไฟฟ้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 มอบเวชภัณฑ์ให้ ส่วนราชการ โรงพยาบาล Local Quarantine และกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาวันนี้ 24 ก.ค.64 เวลา 9.00น.ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา พันเอก ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 30 เป็นประธานมอบเครื่องมือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่หน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จำนวน 15 หน่วย เพื่อนำไปใช้ในการในการดูแลประชาชนจากการระบาดของโรคโควิด 19 จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลบันนังสตา อ.บันนังสตา เพื่อทำการมอบเวชภัณฑ์ดังกล่าวแก่บุคลากรทางแพทย์


พันเอก ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 30 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 30 เปิดเผยว่า เนื่องในปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งในพื้นที่ที่หน่วยปฏิบัติงาน จำนวน 50 หมู่บ้าน 6 ตำบล เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแพร่เป็นวงกว้าง ในระดับหมู่บ้าน ปัจจุบันมีการจัดตั้ง LO (Local Quarantine) ระดับอำเภอ จำนวน 4 แห่ง และภายในหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อทำการป้องกันพื้นที่ รวมถึงจุดคัดกรองระดับหมู่บ้าน จำนวน 6 จุด โดยปัจจุบันมีกำลังพลของหน่วยได้เข้าร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ชรบ.กำนัน และ ผญบ.ประจำทุกวันตลอด 24 ชม.และในพื้นที่ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของเครื่องมือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จึงได้จัดโครงการ มอบเวชภัณฑ์ให้กับ ส่วนราชการ, โรงพยาบาล, Local Quarantine และกองร้อยทหารพราน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19ในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยได้จัดหาหน้ากากอนามัยจำนวน 341 กล่อง, แอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 341 แกลอน และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 341 แกลอน

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.