Header Ads
 นักธุรกิจย่านสะพานสูง กทม.ร่วมกันปรึกษาหารือจะร่วมมือกัน  ทำกิจสาธาธารณะ ช่วยเหลือเยียวยา สถานการณ์โควิด-19ซ.รามคำแหง100 สะพานสูง กทม.คุณปัญญา ทองทัยทวี ประธานกลุ่มธุรกิจเครือป.กุ้งเผา ในฐานะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวอาชญากรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับ นายนริสสร แสงแก้ว ( เช็ค)  ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและตั้งหมุดหมายร่วมกันว่า   จะทำโครงการ จัดสร้างศูนย์พักรอ(โรงพยาบาลสนาม) สำหรับผู้เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับเชื้อโควิด-19ให้ได้เข้าพักพิงอาศัยอยู่เพื่อรอผลการวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้ตรวจสอบลงความเห็นเป็นที่แน่ชัด แล้วจัดลำดับว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ติด  ในส่วนของผู้ติดเชื้อก็จะได้ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลผู้รับผิดชอบดูแลเยียวยา รักษาต่อไป 

                    ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รุนแรงมากในขณะปัจจุบัน สถิติในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น จนทำให้การเข้าถึงการดูแลรักษาเยียวยาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากทั้งประเทศขาดแคลนเตียงผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด  คุณปัญญา ทองทัยทวี และ คุณนริสสร แสงแก้ว จึงร่วมกันที่จะจัดทำพื้นที่อาคารสถานที่พัก ในซอยรามคำแหง100 เขตสะพานสูง กทม.ให้เป็นศูนย์พักรอ(โรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ จากภาวะโควิด-19)ในช่วงผู้ป่วยรอเตียงจากทางโรงพยาบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ได้รับการดูแล รักษาในชั้นเบื้องต้นสำหรับรอส่งต่อ(จากการวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ)  ทั้งสองจึงได้ร่วมกันปรึกษาหาช่องทางที่จะทำศูนย์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นมา ให้บรรลุเป้าหมาย ในภารกิจช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติให้เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้   ทั้งนี้ กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป.

ขับเคลื่อนโดย Blogger.