Header Ads
พายุเจิมปากา เข้าอีสาน ส่งผลให้น้ำท่วมถนนขาด


ที่ จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 หลังพายดีเปรสชั่น เจิมปากา เข้าไทยและอ่อนกำลังลงเป็นหล่องกดอากาศต่ำกำลังแรง แต่ยังมีผลกระทบทำให้มีฝนตกหนัก และมีผลทำให้น้ำท่วมถนนลูกรังสายบ้านหนองแคนน้อย ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา - บ้านนาสะอาด ตำบลนาไร่ใหญ่ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญขาด ล่าสุดนางแสงเสน่ห์ เกศกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ดูตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากปริมาณน้ำฝนมีจำนวนมากแต่ท่อระบายน้ำที่วางลงไปน่าจะน้อยจึงน่าจะไม่เพียงพอทำให้ท่อระบายน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงถูกน้ำกัดเซาะจนไม่สาใารถทนแรงน้ำจำนวนมากจึงเกิดการชำรุดเสียหาย และทำให้ไม่สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้ สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เทศบาลตำบลบุ่งค้า ร่วมกับชาวบ้าน จะดำเนินการก่อสร้างสะพานไม้เพื่อให้สามารถสัญจร และขนส่งพืชผลการเกษตรได้ ไปพลางๆก่อนและในระยะยาวจะขอรับการสนับสนุนงบจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรมาก่อสร้างเป็นท่อคอลกรีดเสริมเหล็กหรือ สะพาน คอลกรีดเสริมเกล็กให้ได้มาตรฐานและทนทานต่อไปภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.