Header Ads
อยุธยา - วัดตาลานเหนือ จัดเตรียมสถานที่กักตัวรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ หวังลดการแพร่ระบาดสู่ชมชน คัดกรองผู้เดินทางสู่ครอบครัว


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดตั้งศูนย์พักคอยของอำเภอผักไห่ โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ นายแพทย์วัชระ รักวาทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่ นายสุรศักดิ์ ต่วนใจ สาธารณสุขอำเภอผักไห่ ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตาลาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
     สำหรับสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยของอำเภอผักไห่ (community Isolation ) อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลตาลาน ในเขตเทศบาลเมืองผักไห่ ได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนสถานที่จากพระครูสมุห์อิทธิกร ฐานวุหโฒ เจ้าอาวาสวัดตาลานเหนือ/เลขานุการเจ้าคณะตำบลผักไห่ โดยคณะสงฆ์วัดตาลานเหนือได้อนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดจัดตั้งเป็นสถานที่พักคอย ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย step down หลังจากดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอย่างน้อย 10 วัน แล้วส่งมาพักอยู่ที่นี่ต่ออีก 4 วัน ก่อนจะส่งตัวกลับบ้าน ซึ่งเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลผักไห่ลงได้ อีกครั้งเป็นการเคลียร์เตียงผู้ป่วยสำหรับรองรับ ผู้ป่วยหนักจริงๆที่ต้องให้แพทย์ดูแลใกล้ชิดด้วย โดยได้จัดจำนวนเตียงไว้รองรับ 30 เตียง
     ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวให้กำลังใจทุกส่วนราชการ ที่ได้ช่วยเหลือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation ) และกล่าวชื่นชมว่า อำเภอผักไห่เป็นอำเภอแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใช้วัดจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย และจะได้นำเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พื้นที่อื่นๆ และคณะสงฆ์รับทราบต่อไป
    ในส่วนของนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้กล่าวว่า ในยามบ้านเมืองวิกฤตพวกเราในพื้นที่ทุกภาคส่วนได้พยายามแสวงหาความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ แสวงหาทางออกให้สังคมประเทศชาติในการดูแลผู้ป่วยโควิด ได้มองเห็นสถานที่วัดตาลานเหนือมีพื้นที่ที่เหมาะสม จึงมาพูดคุยขอความอนุเคราะห์จากท่าน ซึ่งท่านได้ให้การอนุเคราะห์ศาลาหลังนี้เป็นจุดพักคอยผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน 4 วัน ให้ความอนุเคราะห์ศาลาอีกหลังให้เป็นที่พักทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สองตัว เพื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามสอดส่องความปลอดภัยให้ผู้ป่วยที่มาพักคอย และทางอำเภอจะได้ออกคำสั่งพนักงานฝ่ายปกครอง เทศบาล อส. อปพร. มาเฝ้ารักษาความปลอดภัยต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240
ขับเคลื่อนโดย Blogger.