Header Ads
ชลบุรี - ลุยไม่หยุดนายกเทศบาลตำบลบางละมุง ใช้เวลาหลังนอกราชการ ลงพื้นที่เดินฉีดพ่นยา สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน


เมื่อเวลา 17:00 น ของวันที่ 12 กรกฎาคม 64 ที่ชุมชนโรงเลื่อยหมู่ 2 ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ว่าที่ จเรวัฒน์  ชินวัตร นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นางณัฐธิณีย์  เชิดฉาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นายกัณป์ชสาน  รัตนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายบุญเลิศ แก้วจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนายสุกฤษ ตระกุลไพศาล นาย มงคล อุปถัมภ์ นายเดโชชัย จรูญฉาย  นางกิมชวย เชื้อวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลตำบลบางละมุง จิตอาสากลุ่มพัฒนาบางละมุง New Generation ลงพื้นที่ฉีดพ่นยา ชุมชนโรงเลื่อยหมู่ 3 ชุมชนบ้านเนินทราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นการ กำจัดวงจรการแพร่เชื้อโรค

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ตำบลบางละมุงเอง ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง และมีประชาชน ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ว่าที่จะเรวัฒน์ ชินวัตร นายกเทศมนตรี ตำบลบางละมุง จึงใช้เวลาหลังเลิกงาน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ เพราะพื้นที่ในตำบลบางละมุง  มีประชากรแฝงและประชากรที่ ทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลอยู่หนาแน่น เช่น อพาร์ทเม้นท์ บ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงมีความจำเป็น ตกลงพื้นที่ฉีดพ่นยาให้ทั่วถึงทั้งตำบล

ว่าที่จเรวัฒน์  ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เปิดเผย ขณะนี้ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องและในวันก่อนก็ได้ฉีดขึ้นที่ในตลาดโรงโป๊ะและพื้นที่หมู่ 2 ชายทะเล รวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่ต้องการให้ลงพื้นที่ฉีด ไปถึงหมู่บ้าน กิจการห้างร้านทั่วไป ขอให้ประชาชนจงไว้ใจคณะทำงาน ของนายกโก้ ว่าจะลงพื้นที่ฉีดพ่นยา ให้ประชาชนทุกพื้นที่แม้กระทั่ง วันหยุดเวลาราชการทีมงานก็จะไม่หยุดจะเดินหน้าฉีดยาให้ประชาชนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  สมชาย โคตล่ามแขก
สมนึก เชื้อสนุก รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.