Header Ads
อยุธยา - ชาวบ้านเดือดร้อน ร้องต่อนายอำเภอให้ช่วยเหลือประสานงานการตัดต้นไม้ยืนต้นตายมาสิบกว่าปี กลัวอันตรายหักโค่นทับคนเดินทางสัญจร


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้ลงพื้นที่อำนวยการและกำกับติดตามการดำเนินการตัดต้นสะตือยักษ์ ซึ่งกิ่งแห้งตายคาต้น จำนวน 2 ต้น ริมทางและบ้านคน สร้างอันตรายต่อบ้านเรือนและการสัญจรของประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกช้าง  อำเภอผักไห่ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​  
     โดยก่อนหน้านี้ประชาชนได้มีข้อร้องเรียนผ่านทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ ขอความช่วยเหลือจากนายรัฐพล  ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ เมื่อท่านนายอำเภอทราบเรื่องจึงได้รีบสั่งการมอบหมาย ปลัดอำเภอประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผักไห่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานด้านสายสื่อสาร(สายโทรศัพท์ สายเน็ต) อบต.ลาดน้ำเค็ม แต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใด โดย ได้รับคำตอบว่าไม่มีอุปกรณ์และกำลังพลเพื่อการนี้
     นายอำเภอผักไห่จึงเข้ามาวางแผนด้วยตนเองเมื่อวันก่อนโดยว่าจ้างชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดต้นไม้ แล้วบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการตัดต้นสะตือยักษ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนจำนวน 2 ต้น เป็นทีเรียบร้อย สร้างความพอใจแกชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านได้เรียกร้องหาหน่วยงานต่างๆมาช่วยแล้ว รวมประมาณ 10 กว่าปีเพิ่งจะมาสำเร็จในวันนี้
    ทางด้านนายชลิต ชะโลธร ผู้ใหญ่บ้านโคกช้าง ม.5 ต.โคกช้าง กล่าวว่า”ขอแชร์ภาพแห่งความสามัคคีจนสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี โดยมีท่านรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ มาความคุมการทำงาน ท่านไม่เคยทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอยู่ฝ่ายเดียว ขอบคุณท่านปลัดสันติ ทิ้งเร๊ะ ท่านปลัดทวีศักดิ์  เห็นครบ ท่านปลัดญัฐ มาตุทองและท่านกำนันชำณาญ เดชะ กำนันตำบลโคกช้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานานมากจนสำเร็จได้ พี่น้องประชาชนชาว หมู่ 5 ต.โคกช้าง ขอขอบคุณ​ด้วยใจ

ภาพ/ข่าว อัมพณ  จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.