ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1และประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) ได้เข้าเยี่ยมสวนทุเรียนนายสายัณห์ ปั้นเล็ก สวนทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันตัดทุเรียนและเยี่ยมชมสวน 

 ต่อมา เวลา 12.30 น.

ได้เข้าเยี่ยมสวนอินทผาลัม ปามี98 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สวนนายสุเทพ กังเกียรติกุล ชาวสวนอินทผาลัมออแกนิก เที่ยวเชิงเกษตรใช้ที่ดินกว่า 100 ไร่ปลูกอินทผาลัม ทุเรียนและสมุนไพรอื่นๆเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรชนิดที่ว่าเข้าแล้วจะอิ่มเอมกับความบริสุทธิ์ของวิถีชาวสวน

  โดยมีบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยนายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้จัดการ

 คุณศิริวรรณ หวังดี

 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

และนายประหยัด ไชยสิงห์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 

   รวมถึงร่วมกันหาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีและสวนอินทผาลัมอย่างยั่งยืน  ผลักดันให้ได้มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานความต้องการของตลาด
รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.