Header Ads

 


 ราชบุรี - แห่ชื่นชมรองผวจ. และสสจ. ลงมือทำ รพ.สนามด้วยตนเอง  วันที่ 16 ก.ค.64 หลังจ.ราชบุรี มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จ.ราชบุรี ต้องเร่งเตรียม รพ.สนามให้พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ราชบุรี พร้อม แพทย์หญิงปาจรีย์  อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี และ นายพิสุทธิ์  คงขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้ง รพ.สนาม แห่งที่ 4 ของอำเภอเมือง จ.ราชบุรี


 จนเกิดภาพประทับใจทำให้ชาวราชบุรี ต้องกล่าวขอบคุณ เมื่อรองผวจ.ราชบุรี, นายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี และรองนายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี ต้องลงมือช่วยจนท.ในการขนย้ายสิ่งของ และประกอบเตียงคนไข้ ด้วยตนเอง เพื่อรีบเร่งให้ รพ.สนาม แห่งที่ 4 ของ อ.เมือง เปิดรับผู้ป่วยได้ 


 ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมแรงและร่วมใจในการจัดสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ที่จะเข้ามาพักรักษาตัวภายใน รพ.สนามแห่งนี้


/////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.