นายก อบต.นครสวรรค์​ ปล่อยพันธุ์​ปลาเลี้ยงให้โตแล้วค่อยจับกินเป็นอาหาร


เมื่อเวลา 15.30 น ท่่บึงหนองน้อย หมู่ 2 บ้านยางโทน นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.นครสวรรค์ตก ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน​บ้านยางโทน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม ปล่อยปลาลงบึงน้ำสาธารณะ ที่บึงหนองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์​ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์​ สำหรับการปล่อยพันธุ์ปลา ที่บึงหนองน้อย ที่เป็นแหล่งน้ำใหญ่มีพื้นที่ 30 ไร่
ทางด้านของ นายก อบต.นครสวรรค์​ตก กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพาะพันธุ์ปลา จำนวน 300, 000 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลาบึก ปลานิลแดง ปลาจาระเม็ด ปลากดคัง ปลาจีน โดย ได้รับมอบพันธุ์ปลาจากกรมประมงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการปล่อยพันธุ์ปลาทั้งนี้ เพื่อหวังว่าพันธุ์ปลา เหล่านี้ เจริญเติบโตเป็นอาหารโปรตีนของชุมชนคนในท้องถิ่น รวมถึงก่อให้เกิดรายได้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโควิด สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการก็จะใช้เวลาในช่วงฤดูฝนนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 และพร้อมที่จะปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำต่างๆในเขตพื้นที่นครสวรรค์ตก ดังกล่าวอีกด้วย หลังจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก พร้อมสมาชิก ได้แจก หน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 และเราพร้อมที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.