Header Ads
 จังหวัดอุตรดิตถ์เปิด “จุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท”บริเวณศาลากลางจังหวัด หลังได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แก้ไขปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคาวันที่ 20 กรกฏาคม 2564


ที่บริเวณชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สั่งการให้สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์เปิด “จุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท” ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับประชาชนทั่วไป  หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยมีแนวทางการทำจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งตามราคา 80 บาทในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสลากใบเดียวและสลากรวมชุดในราคา 80 บาท โดยจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบรวมชุดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 20 เล่ม และได้เริ่มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณเดือน ธันวาคม 2564 นี้  

โดยการจำหน่ายสลากด้วยวิธีการขายปลีกให้กับประชาชนโดยตรง ในราคาฉบับละ 80 บาท รายละไม่เกินจำนวน 5 ฉบับ และสลากฯ ที่จำหน่ายโดยจังหวัดอุตรดิตถ์จะประทับตราบนสลากทุกฉบับ   ทั้งตัวหนังสือและตัวเลข ที่มีข้อความว่า “สลากฉบับนี้จำหน่ายแล้ว 80 บาท
นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.