Header Ads

 


 นายก อ.บ.ต.ไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรีเตรียมสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 กรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือ ระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน หรือ หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้ก่อนกำหนด     วันนี้( 20 ก.ค.64)  ดร.ฉลวย ขันจำนงค์ นายก อบต.ไทรใหญ่ กล่าวว่าได้จัดเจ้าหน้าที่ฯ ทำความสะอาดสถานที่ เตียงสนาม และเตรียมสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 กรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือ ระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน ณ บริษัทชุมพลโลหะกิจ จำกัด ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ จำนวน 2 คูหา รองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง เป็นที่กักตัวชั่วคราว ให้ อบต.ไทรใหญ่ เป็นสถานที่กักตัวดูอาการ  สำรหับผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลเพียงระยะสั้น ๆ แล้วไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการน้อยส่วนใหญ่จะค่อย ๆ ดีขึ้นจนหายสนิท  


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.