Header Ads
นครสวรรค์ - นายก อบจ. ประชุมทีมงานเตรียมความพร้อมรับ รมช.ธรรมนัส ดูปัญหาภัยแล้งการเกษตร นครสวรรค์ พิจิตร


เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ(CCOC) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี  นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์  รองนายกอบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดอบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. และผู้อำนวยการกอง ร่วมกับ พตอ.โกมินทร์ สิงห์ขาว รองผบก.กองกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 6 พตอ.ธิติสรรค์ อุทธนผล ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์  พตอ.ธีระยุทธ สุทธิพนไพศาล ผู้ผกก.สภ.หนองปลิง  เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการเกินทางมาตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสการลงพื้นที่บึงบอระเพ็ดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และในโอกาสเดียวกันนี้ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

มีกำหนดการเดินทางมาในวันที่ 16  กรกฎาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด  และการแก้ปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร  ซึ่งที่ผ่านมา  เกษตรกรพบปัญหามีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร  เนื่องจากแหล่งน้ำหลายแหล่งอยู่ในสภาพความตื้นเขิน แห้งขอด  โดยทางอบจ.เตรียมเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ดังนี้ 1 การขุดลอกคลองทั้งหมด  2. สร้างฝายกั้นน้ำ  3. สร้างประตูน้ำ และ 4.สร้างแก้มลิง  เพื่อให้เพียงพอต่อการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในภาคการเกษตร

สำหรับรายละเอียดในการตรวจราชการและการเดินทางของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้คือ จะเดินทางมายังสนามบินเกษตรนครสวรรค์ โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม รองนายกอบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ และ5เดินทางไปยังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ แนวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพื่อพบปะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ก่อนจะเดินทางไปยังเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย  และเดินทางไปจังหวัดพิจิตรต่อไป

สำหรับการเดินทาง การจัดขบวนรถ การจราจร  และการรักษาความปลอดภัย อยู่ในความรับผิดชอบของ พตอ.โกมินทร์ สิงห์ขาว รองผบก.กองกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 6 พตอ.ธิติสรรค์ อุทธนผล ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์  พตอ.ธีระยุทธ สุทธิพนไพศาล ผกก.สภ.หนองปลิง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​0979998240
ขับเคลื่อนโดย Blogger.