Header Ads

 


จันทบุรี โควิด19 ระบาดหนัก ผู้นำชุมชนต้องขอความร่วมมือชาวบ้านรับผิดชอบสังคมประกาศปิดหมู่บ้านกักตัว 14 วัน หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ 26 รายในหมู่บ้านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านแปลงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หลังในพื้นที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จากการจัดงานงานศพในหมู่บ้านและมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมาร่วมงานแล้วแพร่เชื้อให้คนในกมู่บ้านจนมีผู้ติดเชื้อที่เป็นประชาชนในหมู่บ้านถึง  26 ราย ทำให้ต้องกักตัวชาวบ้านที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ 20 ครัวเรือน และชาวบ้านที่สัมผัสความเสี่ยงต่ำอีก 60 หลังคาเรือนอยู่ภายในบ้าน ซึ่งทางผู้ใหญ่และผู้นำชุมชนมีมติร่วมกันปิดทางเข้าออกหมู่บ้านทั้ง 2 เส้นทาง ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ผ่านจุดคัดกรองเข้าหมู่บ้านและห้ามชาวบ้านออกนอกเคหะสถานหรือออกนอกหมู่บ้าน 14 วัน โดยทางผู้นำชุมชนได้ร่วมกับทางเทศบาลฯและผู้ใจบุญ นำอาหารปรุงสุก และข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ยารักษาโรคที่จำเป็น ส่งให้กับประชาชนถึงหน้าบ้าน โดยแต่ละบ้านจะมีการกั้นพื้นที่ด้วยเชือกสีแดง และนำเก้าอี้มาตั้งเพื่อรับสิ่งของแทนการสัมผัส ซึ่งจากการกักตัวผ่านมาแล้ว 4 วัน ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ แต่ก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปจนกว่าจะยืนยันได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ปลอดภัยจากโควิด19 จึงจะเปิดทางเข้าออกหมู่บ้านอีกครั้ง

ด้านนายสำรวย เห็ดตุม ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า 

ในพื้นที่พบติดเชื้อแล้ว 26 ราย ได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงบาลโปน้ำร้อนแล้ว และยังมีผู้สัมผัวเสี่ยงสูง ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด19 แล้ว 20 ครัวเรือน และยังมีชาวบ้านที่สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 60 หลังคาเรือน ทางผู้ใหญ่บ้านจึงได้ทำการปิดหมู่บ้านและจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในช่วงรับผิดชอบสังคมกักตัวเอง 14 วัน โดยมีชาวบ้านในหมู่บ้านข้างเคียงมาช่วยกันจัดเตรียมอาหาร และแพคถุงเพื่อว่งให้กับชาวบ้านในพื้นที่

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม


ขับเคลื่อนโดย Blogger.