Header Ads
ปราจีนบุรี ผู้ติดเชื้อยังคงสูงต่อเนื่อง หลังพบคัตเตอร์ บ.ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผวจ.ต้องออกคำสั่งด่วนปิดชั่วคราว 
สำนักงานสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์โชคชัย สาครพานิชรายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 63 ราย       สะสมรวม 1,637 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 1,008 ราย รักษานอกเขต 4 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย  

วันนี้รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 4 ราย รวมรักษาหายกลับบ้านสะสม 618 ราย ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 470 ราย รอผล 4 ราย  

รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 49,975 ราย 

ส่วนนาย วรพันธุ์ สุวรรณนุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งด่วนให้หยุดการทำงานของบริษัท ทีทพริซิชั่นก่อน หลังจากพบว่าพยักงานในบริษัท ติดเชื้อแล้วทั้งหมด รวม 53 ราย โดยคำสั่งระบุไว้ว่า ปิดบริษัท  ทีมพริซิชั่น จำกัด มหาชน ไว้เป็นการชี่วคราว ห้ามพนักงานหรือผู้ใดเข้าออกภายในยริษัท เว้นแต่ได้รับอยุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค และห้ามบริษัทดังกล่าว เคลื่อนบ้ายพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาอื่น หรือที่อื่น โดยเด็ดขาด 

ในวันนี้ บริเวณศูนย์ราชการใหม่  สาธารณรสุขจังหวัด และหมอรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบนศ ได้ทำการสุ่มตรวจหาเชื้อ ข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ราชการและประชาชนใกล้เคียงทั้งหมด เพื่อจะคัดกรอง เนื่องจาก ยังพบผู้ติดเชื้อ เพิ่มในเขตบริเวณดังกล่าว และอีกทั้ง สร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในศูนย์ราชการประมาณ 350 คน 

//ชาคริต เจริญชื่น ทีมข่าว TO DAY NEWS ปราจีนบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.