Header Ads
 เวลา 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 49 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าวจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) 607 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 551 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 56 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 25,767 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 21,633 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 4,134 ราย) รักษาหายแล้ว 20,943 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,571 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 253 ราย ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 124,904 ราย ตรวจพบเชื้อ 16,349 ราย การค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงรุก 124,001 ราย ตรวจพบเชื้อ 5,284 ราย สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ 230 คน ครบกำหนดกักตัว 196 คน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ 96 คน ครบกำหนดกักตัว 92 คน โรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ) มีผู้เข้ารับการรักษา 1,398 ราย ครบกำหนดออกจากหอผู้ป่วย 7,179 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 189,730,243 ราย รักษาหายแล้ว 173,145,215 ราย เสียชีวิต 4,083,003 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซียและฝรั่งเศส ตามลำดับ

สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 9,692 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 6,733 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 2,329 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 15 รายและจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 615 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 353,044 ราย รักษาหายแล้ว 244,431 ราย และเสียชีวิต 3,005 ราย

จังหวัดสมุทรปราการยังพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ป่วยรอเตียงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรปราการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ จึงนำการแยกกักตัวผู้ป่วยในชุมชน (Community Isolation) เพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการรุนแรงหรือผู้ป่วยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว ให้สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วในขณะที่ยังรอเตียง โดยจัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวผู้ป่วยในเขตพื้นที่ ซึ่งแยกบริเวณออกจากชุมชนไว้ อาทิ ศาลาวัด หอประชุมโรงเรียน แคมป์คนงาน ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกักตัวผู้ป่วยไม่เกิน 200 คน เพื่อลดความแออัดและจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะโดยผู้ป่วยจะได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจเช็คอาการด้วยตนเอง พร้อมด้วยการติดตามอาการจากแพทย์และพยาบาลด้วยระบบ Telemedicine ได้ และมีการจัดเตรียมระบบการส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ซึ่ง Community Isolation จะช่วยลดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่จะสามารถลดโอกาสการแพร่เชื้อได้ซึ่งความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนจากสมาชิกภายในครอบครัวผู้ป่วย จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต ความร่วมจากทุกภาคส่วน จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศของเราสามารถผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 316,984 คน ขณะนี้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านทุกช่องทาง จำนวน 789,152 คน ซึ่งจะได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้

1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 137 เตียง ใช้ไป 137 เตียง คงเหลือ 0 เตียง

2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,676 เตียง ใช้ไป 2,668 เตียง คงเหลือ 8 เตียง

3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 6,121 เตียง ใช้ไป 5,245 เตียง คงเหลือ 876 เตียง

สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 8,934 เตียง ใช้ไป 8,050 เตียง คงเหลือ 884 เตียง

ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม


ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์ขับเคลื่อนโดย Blogger.