Header Ads

 


วัดจันเสนแจกทุน แจกสิ่งของ รำลึกวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงโอด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.45 น. พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเจริญ) เจ้าอาวาสวัดจันเสน/ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์  พุ่งกุมาร และชาวบ้านจันเสน  ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันคล้ายวันมรณภาพพระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด)  ณ วัดจันเสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เสร็จพิธี  หลังจากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมการมอบข้าวสารอาหารแห้ง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเช่นหน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์ ฯลฯให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลจันเสน และผู้ใหญ่บ้านไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการ ยากจนด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


และกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 แก่เด็กนักเรียนทั่วไป  อาสายุวมัคคุเทศก์พระสงฆ์ และนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจันเสน รวม 158 ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 158,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณประเสริฐ - คุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร และครอบครัว พ่อค้า คหบดี และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสมทบ โดยมีพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเจริญ) เจ้าอาวาสวัดจันเสน/ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์!!!!! อัมพณ  จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240 !!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.