Header Ads
 จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการหน่วยงานออกสุ่มตรวจร้านค้าจำหน่ายสังฆภัณฑ์ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  เน้นการแนะนำติเสลากราคาสินค้า ระบุชนิดสินค้าให้ชัดเจนวันที่ 20 กรกฏาคม 2564


ที่ตลาดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  นายล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สั่งการให้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์  บูรณาการหน่วยงาน ออกสุ่มตรวจร้านค้าจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ซึ่งมีอยู่หลายร้าน เพื่อเตรียมรับการจำหน่ายให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  ในวันที่ 24 กรกฎาคมศกนี้ โดยมีนายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก  ป้องกันจังหวัด นำคณะออกตรวจสอบและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการร้านค้าทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบว่าราคาเครื่องสังฆภัณฑ์ใกล้ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน แต่การจำหน่ายยังไม่คึกคักนัก เนื่องจากประชาชน นิยมซื้อในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วนำไปทำบุญที่วัดทันที    ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการระบุสลากสินค้า ราคา หากเป็นชนิดเวชภัณฑ์ต้องมีใบกำกับจากเภสัชกรด้วย  ชึ่งการจำหน่ายสังฆภัณฑ์ในบางร้านค้ายังไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย และแยกแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าให้ชัดเจนครบถ้วน รวมถึงค่าภาชนะบรรจุ โดยได้แนะนำให้ดำเนินการโดยด่วน  

ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม ที่ต้องระบุรายละเอียดของสินค้า บอกชื่อสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย และต้องระบุวันเดือนปีที่หมดอายุ วันเดือนปีที่บรรจุ หากผู้ใดขายสินค้าที่มีประกาศควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่ฉลากนั้นไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.