Header Ads
 ราชบุรี - อบจ.ราชบุรี เร่งสำรวจเส้นทางและแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
 นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วย ส.ส.ราชบุรี เขต 2 และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่สำรวจสายทางที่ชำรุดและแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง


 วันที่ 13 ก.ค.64 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ราชบุรี เขต 2, นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ราชบุรี, นายณัฐวุฒิ เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดและแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ ต.สวนผึ้ง ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการใช้เส้นทางในการคมนาคม และแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร พร้อมทั้งได้มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับชาวบ้านในเขต ต.สวนผึ้ง  


 โดยคณะได้ลงพื้นที่สำรวจดูถนนสายทางต่างๆที่ชำรุด และยังไม่ได้รับการปรับปรุง พร้อมทั้งแหล่งน้ำที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้น นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี ได้มอบหมายกองช่าง อบจ.ราชบุรี นำเครื่องจักรลงพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุด พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจ.ราชบุรี นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล ที่ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันให้ยืม ลงช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งน้ำที่ฝายเก็บน้ำบ้านทุ่งหญ้า หมู่ 10 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เสนอโครงการนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ขององค์การบริหา รส่วนจังหวัดราชบุรีต่อไป.


///////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.