Header Ads
ลุยต่อเนื่อง นายกโก้จเรวัฒน์นำทีมลงพื้นที่ฉีดพ่นยาให้ครอบคลุมกระจายทั่วทุกพื้นที่ตำบลบางละมุง


เมื่อเวลา 16.00 น ของวันที่ 14  กรกฎาคม 64 ที่เทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นำทีมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ช่วยนายกฯ หัวหน้างานป้องกันสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19ในพื้นที่หมู่บ้านเจริญสุข4 หมู่ 6 หนองปลาไหล บริเวณโดยรอบ และบ้านหนองปรือ-หัวหนองหมู่ 1 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และจะดำเนินการต่อไปในพื้นที่อื่นๆอีก

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาด โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบางละมุงและในจังหวัดชลบุรียังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลตำบลบ้านมุงเองจึงได้มีการวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรค ด้วยการลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกำจัดวงวงจร การแพร่ระบาด และยังเป็นการลงพื้นที่ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยและสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตำบลบางละมุง และมีความจำเป็นขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางละมุงให้หลีกเลี่ยง การเข้าพื้นที่เสี่ยงการจับกลุ่ม อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อีกด้วย. .

ภาพ/ข่าว  สมชาย  โคตล่ามแขก

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.