Header Ads

 


 ทหารจิตอาสา ร.15 พัน.1 จัดชุดช่างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการ "ซ่อมบ้านทั่วไทย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส"เมื่อ 21 ก.ค. 64,พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย ร่วมกับ กอ.รมน.จว.กระบี่,สำนักงานสัสดีจังหวัดกระบี่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนายโสม ชูกุล อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 150 ม.6 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ตามโครงการ "ซ่อมบ้านทั่วไทย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส"  โดยได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านดังนี้

1.ปรับปรุงโถส้วมแบบนั่งยองเป็นแบบชักโครก

2.เปลี่ยนหลังคาสังกะสีที่รั่วและทรุดโทรม

3.เปลี่ยนพื้นชานบ้าน จากไม้เป็นแผ่นยิปซัม

   

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้ความสำคัญของผู้ยากไร้และด้อยโอกาส และเป็นการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเหล่านี้ในเรื่องที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นต่อไป


ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่  รายงาน  ขับเคลื่อนโดย Blogger.