Header Ads

 


 เกษตรจังหวัดสุโขทัยและศูนย์ส่งเสริมอาชีพการเกษตรอุตรดิตถ์ มอบกล้าฟ้าทะลายโจรแก่เรือนจำสุโขทัย บรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย และนายมนัส เสียงก้อง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,000 ต้น ให้เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปปลูกในเรือนจำช่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) โดยได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 


พร้อมกันนี้ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และYoung Smart Farmer (เกษตรกรรุ่นใหม่) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกันปลูกขยายพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์ในการเสริมภูมิคุ้มกัน โดยได้รับสนับสนุนกล้าพันธุ์จากประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ จำนวน 2,000 ต้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พร้อมทำแปลงปลูกในบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย เพื่อปลูกขยาย สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการวิจัยแล้วพบว่า ยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ได้รับการยอมรับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักได้

สำหรับคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เนื่องจากฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายทั้งการเพาะเมล็ดและการปักชำ โดยการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เกษตรกรควรคัดเลือกเมล็ดที่ได้จากฝักแก่จัด เมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดง ลักษณะสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงทำลาย ซึ่งเมล็ดฟ้าทะลายโจรมักจะมีปัญหาเรื่องการพักตัว ส่วนการขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งปักชำ เกษตรกรควรคัดเลือกกิ่งฟ้าทะลายโจรจากต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงทำลาย มีอายุที่เหมาะสมสำหรับการปักชำ (ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป) ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ควรเด็ดใบออกบ้างเพื่อลดการคายน้ำ จากนั้นนำไปแช่ในน้ำยาเร่งรากเป็นเวลา 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปักชำแล้วรดน้ำให้ชุ่ม โดยต้องรักษาความชุ่มชื้นและพรางแสงประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อมีการแตกใบและรากงอกแล้วสามารถย้ายปลูกลงในแปลงต่อไปได้


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.