Header Ads
ยโสธร เตรียมเปิด รพ.สนามแห่งที่ 2


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) นายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอเมืองยโสธร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นที่เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก หน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 กรมทหารราบที่16 ค่ายบดินทรเดชา เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร แห่งที่ 2 โดยมี พันเอกบุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 และผู้บังคับกองพันที่ 2 และ ที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ให้การต้อนรับและนำตรวจในครั้งนี้

จากการตรวจอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกจึงมีความเห็นร่วมกันว่า เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร แห่งที่ 2 และให้นำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร พิจารณาเห็นชอบ และเร่งรัดการเตรียมเปิดรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดยโสธร ต่อไป

ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.