Header Ads
 พังงา-ศิษย์เก่าแม่โจ้ส่งกำลังใจมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพังงาสู้ภัยโควิด-19   วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลพังงา อ.เมืองพังงา นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พังงา นำคณะศิษย์เก่าแม่โจ้ในจังหวัดพังงา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพังงา ไว้ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี พญ.ทิพรัตน์ ต้นตระกูลประเสริฐ ผอ.โรงพยาบาลพังงา พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมรับมอบและกล่าวขอบคุณความมีน้ำใจที่ส่งมอบต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคร้ายโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ อุปกรณ์ที่รับมอบซึ่งประกอบด้วยชุด PPE หน้ากาก KN 95 และหน้ากากอนามัย นับเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันตัวเองของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

      นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม กล่าวว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ได้แพร่ระบาดอยู่เกือบทุกจังหวัดอยู่ในขณะนี้ ทางชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ในทุกจังหวัดภาคใต้ส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัด เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าที่จะเข้ามาช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ทั้งยังอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขวัญและกำลังใจในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็ง และกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด่านหน้า ในการนำพาประชาชนผ่านวิกฤตการณ์ร้ายแรงของชาติในครั้งนี้ไปให้ได้

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530ขับเคลื่อนโดย Blogger.