Header Ads
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร กำชับทุกคนที่เข้าตลาดนัด ปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันโรคให้เข้มหลังการแพร่ระบาดโควิด19 เพิ่มขึ้น


ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว  โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีเทศบาลคำเขือนแก้ว  นายดำรงค์ เปี่ยมอะโข  รองนายกเทศมนตรี และ นายเรวัต สุขแสน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง  เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ  พนักงานกองสาธารณสุขเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้ประกอบการ และผู้ซื้อสินค้่าในตลาดนัด ว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการของการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น หรือไม่ โดยในการปฏิบัคิหน้าที่ตรวจคัดกรองได้มีอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน คุ้มคำเขื่อนแก้ว คุ้มตลาดสด คุ้มวัดบูรพาราม  ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังควบคุมอย่างเข้มข้น โดยให้ผู้ที่เข้าไป ซื้อ ขาย ในตลาดนัดต้องตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งตลาดนัดวันนี้เป็นการเปิดให้มีการซื้อขายเป็นวันแรก หลังปิดไม่ให้มีการซื้อ ขาย มาเกือบ 1 เดือน เนื่องจากสถาน การณ์ โรคโควิด 19 ระบาดระรอก 3 โดยในการเปิดตลาดครั้งนี้ผู้ประกอบการค้า ในตลาดสด ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัดด้วย

ภาพ/ข่าว  วีรพล บุญเดชขับเคลื่อนโดย Blogger.