Header Ads

ยะลาผู้ประกอบการ เฮ ดีใจ มาตรการผ่อนปรนเปิดนั่งทานในร้านได้ หลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจประเมินความพร้อม ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19        วันที่ 3 ก.ค. 64 จากคำสั่ง ศบค.ยะลา ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านน้ำชา กาแฟ รวมทั้งร้านจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮล์ อื่นๆ งดมิให้รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในร้าน โดยให้จำหน่ายในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น และเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. ผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564ล่าสุด ศบค.ยะลาได้ออกมาตรการผ่อนปรน เกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านน้ำชา กาแฟ รวมทั้งร้านจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮล์ อื่นๆ ให้เปิดนั่งทานในร้านได้ ต้องได้รับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ ศบค.จังหวัด มีผล 1 ก.ค.64

       โดยนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นายฮาเซ็ง ตาแล  ปลัดอำเภอเมืองยะลา ผู้รับผิดชอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 อ.เมือง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านค้าตามมาตรการผ่อนปรน ศบค.จังหวัดยะลา อนุญาติให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดนั่งทานในร้านได้  ต้องผ่านการประเมินความพร้อมในมาตรการ

       นายฮาเซ็ง ตาแล ปลัดอำเภอเมืองยะลา เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่มายื่นขอเพื่อเปิดให้นั่งกินในร้านขณะนี้มีจำนวนกว่า 250 ราย ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจประเมินร้านค้าไปแล้ว กว่า 80 ราย ซึ่งผลการประเมินทุกรายได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด จึงมีมติร่วมกัน อนุญาตเปิดได้นั่งทานในร้านได้  แต่ยังคงมาตรการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การเว้นระยะห่างของโต๊ะ การนั่งของลูกค้า จุดยืน จุดคัดกรอง รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยของพนักงานให้บริการ ซึ่งต้องสวมตลอดเวลาในการให้บริการ อย่างไรก็ตาม จะเร่งดำเนินการให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอมาแล้วให้เร็วที่สุด เพราะเข้าใจดีว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ 

       นายแวอุเซ็ง กาซอ เจ้าของร้านอาหาร 3A พลาซ่า เขตตลาดเก่า เปิดเผยว่า ดีใจมากที่ร้านค้ากลับมาเปิดนั่งทานได้ตามปกติ  พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปฎิบัติตามมาตรการ ที่ทาง ศบค.จังหวัดกำหนด ที่ผ่านมายอมรับ ยอดขายลดลงเนื่องจาก ขายให้ลูกค้าเพื่อซื้อกลับบ้าน งดนั่งทานในร้าน คาดว่า เมื่อผ่อนปรนในมาตรการ ให้ร้านจำหน่ายอาหาร เปิดนั่งทานทานในร้านได้ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะดีขึ้น ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ในพื้นที่

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.