Header Ads
 ราชบุรี - พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแก่ เพื่อรับมือโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแก่ สำนักงานควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


 วันที่ 16 ก.ค.64 ที่ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ รับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อชาวจังหวัดราชบุรีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรในการเข้ารับการบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 2 คัน ใช้ในการตรวจค้นหา คัดกรองเชิงรุก เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยสำนักงานควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี จะนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด รวมถึงจังหวัดราชบุรีที่กำลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคโควิด 19


 สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ทั้ง 2 คันนี้ จะประจำอยู่ที่ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ หรือตลาดศรีเมือง เพื่อตรวจหาเชื้อเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วง่ายต่อการเข้าถึงบริการ ซึ่งการตรวจแต่ละคนจะใช้เวลาไม่ถึง 10 วินาที ซึ่งทั้ง 2 คัน สามารถตรวจได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างต่อวัน


/////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.