Header Ads
 สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ยอดขายลดลง หลังมีมาตรการงดทางวัดจัดกิจกรรม ขณะที่รองผู้ว่าฯ ยะลา ตรวจสอบคุณภาพ การระบุราคาตามมาตรการควบคุมการจำหน่ายเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดยะลา ได้รับมอบหมาย จากนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และราคา ในการจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ตามร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ในเขตเทศบาลนครยะลา เนื่องจากใกล้วันเข้าพรรษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมราคารสินค้า และเพื่อความถูกต้องแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย


โดยในการตรวจสอบได้ทำการสุมตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ในเขตเทศบาลนครยะลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา โดยเน้นในส่วนของคุณภาพของสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายต้องไม่มีสินค้าที่ใกล้หมดอายุ หรือ สินค้าที่มีราคาเกินจากมาตรฐานที่จำหน่าย เพื่อเนตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค


นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เวลา ทราจากผุ้ประกอบการว่า ยอดจำหน่ายได้ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และสืบเนื่องจากคำสั่งของ ศบค.จังหวัดยะลา ให้ทุกวัดในพื้นที่งดการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อไม่ให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน ซึ่งก็ขอความร่วมมือจากประชาชนต้องอดทนต่อสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน และจากการสุ่มตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายสังฆภัณฑ์ ก็พบว่ามีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการจัดจำหน่าย ทั้งส่วนของคุณภาพสินค้า การระบุรายการสินค้า และราคา ให้กับผู้บริโภคได้เห็นและเลือกซื้อตามความเหมาะสม


ขณะที่ร้านค้าที่จำหน่ายก็ระบุว่า ช่วงนี้ยอดการจำหน่ายสินค้าลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าไปนำไปทำบุญในช่วงใกล้เข้าพรรษาอยู่บ้าง และทางร้านก็มีมาตรการในการจำหน่ายที่หน้าร้าน ทั้งการให้ลูกค้าล้างมือด้วยแอลกอฮอลและใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะไม่ให้เกิดความแออัดเพื่อป้องกันตามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จ.ยะลาขับเคลื่อนโดย Blogger.