Header Ads
ยะลา พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดยะลา และมีผลตรวจยืนยันติดเชื้อกลับมารักษาตัวในพื้นที่
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ประกาศพร้อมรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และไม่มีเตียงรักษา ที่ต้องการจะกลับมารักษาในจังหวัดยะลา โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดยะลา และมีผลตรวจยืนยัน RT-PCR ว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้ติดต่อประสานงานศูนย์ประสานงาน"คนยะลา ไม่ทิ้งกัน"ก่อนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อรับคำแนะนำในการเดินทาง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จะได้ประเมินอาการ และจัดหาเตียง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 093-651-8820 ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.