Header Ads

 


 แม่น้ำยมพิจิตรชลประทานเริ่มส่งน้ำช่วยชาวนาแล้วคาดภาคเหนือมีฝนตกจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   นายเอกฉัตร  เอี่ยมตาล  ผอ.โครงการชลประทานดงเศรษฐี และ นายวัชรินทร์  แทนจำรัส  เลขาฯส่วนตัว ของ นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม ซึ่งก่อนหน้านี้สภาพน้ำในแม่น้ำยมแห้งขอดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา โครงการชลประทานยม-น่าน ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว  ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อระบายน้ำที่มีอยู่ในโครงการบางระกำโมเดล โดยจ่ายน้ำเข้าสู่แม่น้ำยมวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรตลอด 3 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมในเขต ต.กำแพงดิน ต.สามง่าม  ต.รังนก  อ.สามง่าม จ.พิจิตร  ตั้งแต่เหนือประตูระบายน้ำสามง่าม ที่เรียกว่าฝายไฮดรอลิกพับได้มีระดับน้ำสูงประมาณ 1.50 เมตร  ซึ่งก็ยังต่ำกว่าบานประตูของฝายไฮดรอลิกพับได้  จึงทำให้น้ำยังไม่ไหลข้ามฝายทำให้ผู้ที่อยู่ลำน้ำยมในเขต อ.โพธิ์ประทับช้าง ยังไม่สามารถได้น้ำในขณะนี้

 

โดย  นายเอกฉัตร  เอี่ยมตาล  ผอ.โครงการชลประทานดงเศรษฐี กล่าวว่า ปริมาณน้ำที่ได้มาจากโครงการส่งน้ำ ปตร. คลองบางแก้ว เป็นเพียงปริมาณน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งยังไม่ใช่ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งตอนนี้ก็ตั้งความหวังว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกบริเวณภาคเหนือคงจะทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้น จึงยังมิได้ลดบานประตูจากฝายไฮดรอลิกพับได้สามง่ามส่งน้ำไปให้เขต อ.โพธิ์ประทับช้าง  ดังนั้นหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นก็จะดำเนินการลดบานประตูของฝายไฮดรอลิกพับได้เพื่อส่งน้ำไปให้ชาวนาลุ่มน้ำยมในเขต อ.โพธิ์ประทับช้าง และผู้ที่อยู่ด้านใต้น้ำของแม่น้ำยมต่อไป ซึ่งหวังว่าอนาคตอันใกล้นี้ชาวนาจะมีปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพื่อใช้ทำการเกษตรต่อไปและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งดังกล่าวอีกด้วย


สิทธิพจน์  พิจิตรขับเคลื่อนโดย Blogger.