อยุธยา - อำเภอผักไห่ นำรถพระราชทานตรวจเชิงรุก covid-19 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่วิทยาคาร


วันที่ 12 มิถุนายน 2564​ เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย นางอรนฤมล ธุระ​พันธุ์​ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้การบริการเชิงรุก โดยรถพระราชทาน เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 แต่ประชาชนในพื้นที่อำเภอผักไห่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอผักไห่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำมาใช้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยวันนี้อำเภอผักไห่ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ กรมควบคุมโรค จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกเก็บตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิค 19 ในพื้นที่อำเภอผักไห่ โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิช 19 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ วิทยาคาร โดยให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง 432 คน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่นๆต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.