กอ.รม.น.จังหวัดปราจีนบุรี จัดฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2564 เรื่องภัยคุกคามการป้องกันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

   


       


เมื่อเวลา 14.00 น พ.อ .สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดปราจีนบุรี  เดินทางมาเป็นประธานการประชุม Conference จากส่วนกลาง ของ กอ.รมน. เรื่อง การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2564 ณสถานที่บังคับการ (ทก.) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลเนินหอมอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกมีดังนี้ ปภ. ปกครองอำเภอ อบต .เนินหอม ทศจ สนง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มทบ 12 พลร 2 รอผู้นำชุมชนและชลประทาน เข้ารับการประชุม โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 99 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 61,875ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาโดยพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่ามีประชากร บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มากกว่า 200 ตัวจึงทำให้แหล่งอาหารไม่เพียงพอประกอบกับในช่วงฤดูแล้งช้างป่า ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน ที่อยู่ใกล้กับแนวเขตป่าอนุรักษ์บริเวณบ้านวังน้ำขุ่นตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทำให้เกิดความเสียหายพืชไร่ทางการเกษตรและยังมีการทำร้ายประชาชนในพื้นที่ และหน้าที่หลักของกอรมนจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้าน คือเรื่องการป้องกันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี กรมอุตุฯคาดการณ์สำหรับในช่วงฤดูฝนปีนี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรีและลำคลองต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับมีน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลลงคลอง ประเทศและของประจันตคามจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนในตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีอย่างรวดเร็ว ทำให้กอรมนจังหวัดปราจีนบุรีต้องรับบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับหน่วยงาน ของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน และจะใช้สถานที่ฝึกคืออบตหนองแก้วตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป 

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087 8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.