ชาวนาร้อง! ชลประทานนครสวรรค์เร่งตรวจสอบประตูน้ำ หลังเข้าซ่อมแล้วใส่บานประตูผิดไม่สามารถเก็บน้ำได้


ชาวบ้านบางเคียนอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวมตัวร้องให้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ เร่งเข้ามาตรวจสอบบานประตูน้ำห้วงสระ  พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางเคียน  อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  หลังบานประตูดังกล่าวไม่สามารถปิดกั้นน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรได้  ส่งผลให้ชาวนาในพื้นที่เดือดร้อนไม่มีน้ำทำนาข้าวและกำลังประสบปัญหาภัยแล้งในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น   

          จากการเปิดเผยของนางสุนันท์  สะอาดละออ  ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้าที่เมื่อปี 2563  ทางชลประทานได้มาเปลี่ยนบานประตูใหม่ทั้ง 3 บาน  แต่หลังจากที่งานเสร็จแล้วประตูทั้งสามบานไม่สามารถยกเปิด-ปิดได้  ซึ่งได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้เข้ามาช่วยตรวจสอบและแก้ไขแล้ว  แต่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมายังไม่มีใครเข้ามาดูแลหรือแก้ไขแต่อย่างไร  ทำให้น้ำในลำคลองที่ไหลมาจากแม่น้ำยมจังหวัดพิจิตรนั้นไหลไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่สามารถกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้  ล่าสุดนาข้าวในพื้นที่จำนวนหลายพันไร่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง  ข้าวขาดน้ำและอาจยืนต้นตายในที่สุด  จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.