นครสวรรค์ - เกษตรกรชาวหนองเต่า ลงพื้นที่ดูทางน้ำที่กระทรวงทรัพยา​กรน้ำส่งมา


ที่จังหวัดนครสวรรค์​ื ข่าวเกษตรกรตำบลหนองเต่า กว่า 50 คนพร้อมผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่สำรวจทางน้ำ ที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำส่งมา โดยสำนักงานทรัพย์น้ำภาค 2 ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนหลังจากปลูกข้าวแล้วขาดน้ำ จึงได้นำเครื่องสูบน้ำหน้ากว้าง 30 นิ้ว มาติดตั้งบริเวณแม่น้ำปิง เพื่อสูบเข้าคลองบ้านบ้างกระเบื้อง ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้านล่าง มี ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกร กว่า 20, 000 ไร่ พร้อมกับประชาชน 2,700 ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการสูบน้ำเข้าคลอง โดยนาข้าวกว่า 10,000 ไร่ กำลังจะยืนต้นตายเพราะไม่มีน้ำสูบเข้านา

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.