ปิดแล้ว รพ.สนาม แห่งที่ 2 กระบี่ปลอดผู้ติดเชื้อ2 วัน ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน 
วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) เวลา 08.30 น. นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

พร้อมด้วย พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ..รมน.จังหวัด ก.บ.(ท) และได้มี นายกิติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ. กบ  ได้ร่วมพิธีปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2    ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อ.คลองท่อม จ.กระบี่  โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 นี้ ได้เปิดรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แต่ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดกระบี่ มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง และได้ปิดรับผู้ป่วยแล้ว เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้กลับไปดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามปกติต่อไป


อย่างไรก็ตามในกิจกรรม "ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน" ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 2 ราย ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดกระบี่ (2) ร.15 พัน.1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยได้รับการดูแลจากทีมแพทย์/พยาบาล และ จนท.สาธารณสุข ของจังหวัดกระบี่จนหายเป็นปกติ พร้อมทั้งมีการมอบดอกไม้เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุน รพ.สนามฯ

    

โดยก่อนกลับผู้ป่วยได้กล่าวขอบคุณทีมแพทย์/พยาบาล,ทหาร ตลอดจน จนท.ทุกภาคส่วนที่ได้ดูแลพวกเขาให้หายป่วย และจะกลับไปดำเนินชีวิตแบบ New normal รวมถึงจะกลับไปช่วยบอกกล่าวกับผู้อื่นให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.