นทบุรีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19  แก่กลุ่มองค์กร และเจ้าหน้าที่ด่านหน้ากลุ่มเสี่ยงที่ให้บริการประชาชน ขณะที่ยอดจองวัคซีนในระบบมีมากกว่า 80,000 รายที่ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และ ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน รอบองค์กร และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้ให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งการซักซ้อมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่จะเริ่มฉีดวัคซีนในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน นี้ ซึ่งจันทบุรีจะฉีดพร้อมกันทั้งจังหวัด 800 คน ซึ่งวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค ในกลุ่มองค์กรและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนมีความเสี่ยงสัมผัสสูงจำนวน 500 ราย ทั้งนี้เบื้องต้นจังหวัดจันทบุรีมีประชาชนจองเพื่อขอรับการฉีดวัคซีน ผ่าน แอปพลิเคชั่นจันท์พร้อม / หมอพร้อม /  รพ.สต. / โรงพยาบาลใกล้บ้าน และ จองผ่าน อสม.ในหมู่บ้าน รวมประมาณ 80,000 รายแล้ว และจังหวัดเตรียมสถานที่กระจายการฉีดวัคซีนรวม 14 แห่ง ครอบคลุม 10 อำเภอ โดยจันทบุรีมีความพร้อมทั้งโรงพยาบาลรัฐ และ เอกชน ในการฉีดวัคซีน ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลปกเกล้าใช้ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี เป็นที่ฉีดวัคซีน ส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีจะใช้ห้องประชุมโรงแรมนิวส์แทรเวิลลอร์จ และ โรงพยาบาลสิริเวชใช้สถานที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันจันทบุรี เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแก้ประชาชนที่จองวัคซีนไว้  สำหรับวัคซีนของ จ.จันทบุรีนั้น มีเป้าหมายการฉีด ที่ 70% ของจำนวนประชากร หรือประมาณ 410,000 คน ที่ผ่านมามีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้ว 12,420 ราย คิดเป็น 3% และเดือนมิถุนายนได้รับจัดสรรตามยอดคนลงทะเบียนอีก 16,000 ราย คิดเป็นความคืบหน้า 6.9% ถ้าจันทบุรีได้รับโควตาวัคซีนเพิ่มเติมก็จะสามารถบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด และป้องกัน ยับยั้งการติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจองวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ 

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.