สส.นครสวรรค์จับมือ สส.พิจิตร ร่วมกับ อบจ.นครสวรรค์ บริหารจัดการน้ำช่วยเกษตรกร โพทะเล บางมูลนาก ชุมแสง


นายสัญญา นิลสุพรรณ สส. เขต3 นครสวรรค์ นายสุรชาติ ศรีบุษกร สส.เขต3 พิจิตร นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์​ เข้าร่วมปรึกษาหารือที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชลประทานที่3 ท่าบัว โดยมีนายสุบิน ศรีบุศกร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งนายทวน เลี้ยงสุข ผอ.คบ.ท่าบัว นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผอ.คบ.ดงเศรษฐี นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอโพทะเล นายนิพนธ์ ดวงดารา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ คบ.ท่าบัว นางกัลย์ชพร รอดบำรุง สจ.อ.ชุมแสง เขต2   นายอำนาจ สิงห์ลอ นายก อบต.ฆะมัง นายสนอง วงศ์ละม้าย นายก อบต.พิกุล อ.ชุมแสง​  เข้าร่วมหารือ

        หลังจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่เขต อำเภอโพทะเล​ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ผ่านมาน้ำในแม่น้ำน่านมีไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร​ จึงประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด เพื่อบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ  ซึ่งได้มีแนวทางที่จะขอโควต้าน้ำเพิ่ม แต่เนื่องจากน้ำในเขื่อนสิริกิต์และน้ำในเขื่อนนเรศวรมีจำนวนจำกัด  รวมถึงสถานการณ์น้ำของภาคกลาง โดยเฉพาะที่จังหวัดลพบุรี กำลังเป็นวิกฤติภัยแล้ง ขาดน้ำดิบในการทำน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงต้องส่งน้ำไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ก่อน จึงมีแนวคิดร่วมกันว่าต้องบริหารจัดการมวลน้ำที่มีอยู่จำกัดนี้ ให้ผู้นำและเกษตรกรแบ่งปันน้ำซึ่งกันและกันให้ทั่วถึง ซึ่งคาดว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงได้ หากเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ในช่วงระหว่างวันที่  7-12 มิ.ย. 64 จะมีฝนตกลงมา อาจทำให้สถานการณ์ขาดแคลนน้ำคลี่คลายลงได้ในระดับหนึ่ง

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.