องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนครสวรรค์นำอาหารแห้งแจกจ่ายชาวบ้านช่วงโควิด-19 เผยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหลังชาวบ้านได้รับผลกระทบต่อเนื่อง


เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนครสวรรค์ตก นำชุดอาหารแห้ง  ไข่ไก่และหน้ากากอนามัยเข้าแจกจ่ายกับชาวบ้านหมู่ที่7และหมู่ที่10ในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากการเปิดเผยของนายจำลอง  พรหมหนองโดก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ เปิดเผยว่า  การแจกสิ่งของและอาหารแห้งในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างผู้นำท้องถิ่นกับภาคเอกชนร่วมกันจัดหาอาหารแห้งและสิ่งของต่างๆที่จำเป็นนอกเหนือจากงบประมาณของทางภาครัฐที่ชาวบ้านได้รับอยู่แล้ว  เข้าแจกจ่ายกับชาวบ้านในพื้นที่ทุกหลังคาเรือน  โดยจะแจกให้ครัวเรือนละ 1 ชุด  ครอบคลุมทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์   เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ซึ่งหลังจากการแจกอาหารแห้งและสิ่งของในครั้งนี้แล้ว หากรวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของได้อีกก็จะทำการแจกให้กับชาวบ้านในโอกาศต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.