ระยอง-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม” (ReImagine ReCreate ReStore) เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับ เทศบาลนครระยอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท สิริ ซัคเซส ซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือฯ จำกัด หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จังหวัดระยอง และเครือข่าย ทสม.จังหวัดระยอง ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด ชายหาดแหลมเจริญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถรวบรวมปริมาณขยะได้จำนวน ๑๒๐ กิโลกรัม โดยมี นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.