ชุมพร - ลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้างเข้ามาทำงานในพื้นที่รองผู้ว่าชุมพร ส่งทหาร ตรวจสอบบริษัทรับเหมา ขนแรงงานต่างด้าว 33 คนเข้าพื้นที่โดยมิได้รับอนุญาต  

  วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น.นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ออกสำรวจล้งทุเรียนและโรงงานต่างๆ ที่ใช้แรงงานต่างด้างหรือมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ โดย พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง.ผบ.มทบ.44 รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.)ได้รับแจ้งมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ ต.เขาไชยราช อ.ประทิว เกรงว่าจะนำโรคระบาดโควิด-19 เข้ามาได้ จึงได้ส่งกำลังเข้าพื้นที่ นำโดย ร.อ.กอบศักดิ์ นาคหาญ หน.ชรต.403(ช.พ.) ร.อ.ชาญณรงค์ ทองแก้ว หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.พ. พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.พ. ,เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดชุมพร และ เจ้าหน้าที่ สห. จาก มทบ.ที่ 44 เดินทางไปตรวจสอบ

   เมื่อไปถึง พบแค้มป์คนงานก่อสร้าง ของโรงงานผลิตถุงมือยาง บริษัท ศรีตรังโกลฟส์อยู่ที่หมู่ 8  ต.เขาไชราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมี บริษัท ซิกตี้นายน์พลัส จำกัด เลขที่ 28/58 ม.1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอีกทอดหนึ่ง ได้นำแรงานต่างด้าวที่มาจากพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 33 คน เข้ามาทำงานในโรงงาน ซึ่งแรงงานต่างด้าวทั้งหมด เข้าข่ายผิดกฎหมายและยังเป็นการขัดคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 1369/2564 ลง 7 พ.ค.64 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังป้องกัน โควิท-19 จึงได้ประสานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ปะทิว ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิท-19 และกักตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่เข้ามาทำงานในโรงงานแห่งนี้ โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารและบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าควบคุมดูแลการกักตัวแรงงานต่างด้าวให้ครบ 14 วัน  เพื่อควบคุมอย่างใกล้ชิดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดชุมพรต่อไป

     นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง.ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า  ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด เพราะก่อนหน้าได้มีคำสั่งจังหวัดชุมพรออกประกาศให้ทราบแล้ว สำหรับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมายัง จ.ชุมพร พบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ จ.ชุมพร เพื่อความปลอดภัยของชาวชุมพร จึงขอให้ประชาชนดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานราชการ ที่จะต้องควบคุมอย่างเข็มงวดต่อไป เพื่อความปลอดภัยชองประชาชน

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.