จังหวัดอุตรดิตถ์ ฉีดวัคซีนวันแรกกลุ่มของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังราบรื่น ยังไม่พบผู้มีอาการผิดปกติหลังฉีด  
วันที่ 7 มิถุนายน 2564


ที่โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายปรัชญา  เสริฐลือชา  นายอำเภอลับแล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจสอบความเรียบร้อย การฉีดวัคซีนวันแรกกลุ่มของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง  ชึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนต่างทยอยเดินทางมารับบริการ เพื่อลดการแออัดที่จะเกิดขึ้น เป็นการลดความเสี่ยงได้มีการนัดหมายผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนไว้ให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ตามลำดับ ทำให้บรรยากาศการเข้าฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความคึกคัก แต่ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นไปตามระบบที่ได้มีการวางไว้    โดย ในการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าวันแรก โดยเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังก่อนที่จะได้ฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้ง 9 อำเภอ รวมทั้งโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  รวมเป็น 10 แห่ง  รวมผู้ที่จองฉีดทั้งสิ้นของจังหวัดอุตรดิตถ์ 15,000 คน  โดยที่โรงพยาบาลลับแล ประชาชนให้ความสนใจในการมาฉีดวัคซีนเป็นอย่างมาก บางคนมาตั้งแต่ 07:00 น โดยทั่วไปเหตุการณ์เรียบร้อย  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลระดมกำลังคอยให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   ยอดฉีดวันนี้ 400 คน     เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนแม้แต่รายเดียว

สำหรับที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ให้สถานที่ที่ห้องสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  มียอดฉีดวันี้ทั้งสิ้น 900 คน   โดยกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกับ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งจะได้รับวัคซีน Astrazeneca และอีกส่วนจะเป็นวัคซีน Sinovac   และทางโรงพยาบาลได้ออกประกาศให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนจองแล้วให้มาตรงตามเวลานัดหมายเพื่อลดความแออัด


ภาพ/ข่าว นาคา คะเลิศรัมย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.