ชลประทานรับปากแก้ไขประตูระบายน้ำ


เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่บ้านบางเคียนหมู่ที่4 บ้านบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อตรวจสอบประตูระบายน้ำห้วงสระทั้งสามบาน  หลังชาวบ้านร้องว่าไม่สามารถเปิด-ปิดใช้งานตามปกติได้เนื่องจากช่างติดตั้งใส่บานประตูกลับด้าน  จนกักเก็บน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบให้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

          จากการเปิดเผยของนายศุภชัย  มโนการ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า  ในเบื้องต้นรับทราบความเดือดร้อนดังกล่าวโดยมีหนังสือร้องเรียนมาที่สำนักงานชลประทานจังหวัดเมื่อประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างประสานช่างผู้รับเหมาเอกชนที่รับผิดชอบโครงการให้เร่งเข้ามาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน  แต่เนื่องผู้รับเหมาเอกชนอ้างว่าจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วประเทศจนทำให้ไม่สะดวกเข้ามาแก้ไขบานประตูในช่วงนี้ได้   ซึ่งในเบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้ว  โดยหลังจากนี้จะประสานผู้รับเหมาเอกชนให้รีบเข้ามาแก้ไขโดยเร็วอีกครั้ง  เนื่องจากว่าหากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะทำงานได้ยากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.