พ่อเมืองสี่แคว เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)


วันนี้  (14 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย นางสุกัญญา  ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)  และมอบเสื้อยืด “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564” เป็นที่ระลึก

          วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1868-1943 ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิต A, B และ O ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1930 อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลาย การค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมาก

          ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย พร้อมรับเสื้อยืด “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564” เป็นที่ระลึก กับผู้ที่บริจาคโลหิต วันที่ 12-17 มิถุนายน 2564 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ วันและเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต วันทำการปกติ เวลา 08.30-19.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.30 น.

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.