Header Ads
ชุมแสง ออกหน่วยพัฒนาชุมชน วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง​ จ.นครสวรรค์


ที่วัดท่าไม้ อ.ชุมแสง​ นายสุวัฒน์ จันทร์​สุข นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 จำนวน 20 ชุด โดยมีชาวบ้านตำบลท่าไม้ที่ประสบภัยมารับมอบ ณ ศาลาวัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 


หลังจากนั่นได้ทำการประชุมปฎิบัติการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่อำเภอชุมแสง โดยมีปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมประชุมวางแผน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน​ โดยในการปฏิบัติงาน แบ่งกลุ่มการลงพื้นที่ จำนวน 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มชุดจิตวิทยามวลชน ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลท่าไม้โดยเข้าเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 8 ราย กลุ่มที่สองเป็นพัฒนา การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโคก หนอง นา และ ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนกลุ่มที่สาม เป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด โดยการติดตาม ผู้เสพ ผู้ค้า และลงพื้นที่ตรวจค้นในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงภัยร้ายของยาเสพติด ซึ่งในการประชุมวางแผนดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564​ นี้

ภาพข่าว  อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​
ขับเคลื่อนโดย Blogger.