Header Ads
นายอำเภอสัตหีบ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19


เมื่อวันที่​ 28 มิ.ย.64 เวลา​ 14.00​ น. นาย​กิตติ​พงษ์​ ก​ิ​ติ​คุณ​ นายอ​ำ​เภอ​สัตหีบ​ ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการ​ศูนย์​ช่วย​เหลือผู้ประสบภัย​โควิด19
ณ ห้องประชุม​เล็ก​ศาลา​ประชาคม​อำ​เภอ​สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีส่วนราชการ​องค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น​ กิ่ง​กาชาด​ กำนัน​ผู้ใหญ่​บ้าน​ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดเช้าสัตหีบและบริเวณโดยรอบผลการประชุมสรุป ได้ดังนี้
1.การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ซ.ชายโสด​ และซ.ธรรม​วิทยา ยังคงดำเนินการต่อไปจะถึง วันที่​ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์ ถึงมาตรการที่ทางราชการกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
2.การดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตรวจสอบลงทะเบียนเป็นข้อมูล พร้อมใช้อำนาจตามพรบลักษณะปกครองท้องที่ 2457 กรณีมีบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่
3.การตรวจคัดกรองแคมป์แรงงานต่างด้าวขนาดใหญ่ให้เป็นอำนาจของฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
4.การตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้กับตนเองและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิค-19 อำเภอ​สัตหีบ​ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิค 19 อำเภอสัตหีบ เพื่อเปิดรับบริจาคเงินสดและสิ่งของเพื่อ​ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ หน้าศาลาประชาคมสัตหีบ ได้ตั้งแต่​บัดนี้เป็นต้นไป
ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก (ขอบคุณข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบ)
 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.