ภาพชินตา นายกเดินเท้าเคาะประตูบ้านเข้าถึงใจประชาชนเดินปูพรม แจกข้าวสาร ไข่ไก่ ซอยบางละมุง


เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่ซอย บางละมุง 20/1 ชุมชนเนินทรายบ้านไพศาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี กลุ่มพัฒนาบางละมุง News Generation นำโดยว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์  ชินวัตร นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ว่าที่ นางณัฐธิณีย์  เชิดฉาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นางสาวทิพย์พิมวิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นายกัณป์ชสาน  รัตนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายบุญเลิศ แก้วจินดา ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายสุกฤษ ตระกุลไพศสลนาย มงตล อุปถันภ์ นายเดโชชัย จรูญฉาย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่งานเทศบาลตำบลบางละมุง กำนันมาโนช ทรงโยธิน  กำนันหมู่ 3 และนายเอนก พาณิชย์ ผู้ช่วย ปูพรมเดินเท้าเคาะประตูบ้าน แจกข้าวสารอาหารแห้งพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อมาแก้ไขปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนา ตำบลบางละมุง

          “นายกโก้” ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัตร นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาบางละมุง New Generation หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เดินเท้าปูพรมเคาะประตูบ้าน แจกข้าวสารไข่ไก่จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายให้ประชาชนในตำบลบางละมุงและพื้นที่ เชื่อมโยง และยังรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางละมุงเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบาย
 
          โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนขาดรายได้อย่างมาก  จึงร่วมกับภาคประชาชน คุณช่อฟ้า พูลผล เพื่อจัดกิจกรรม จัดทำโครงการ ปันสุข ต้านโตวิด 19 ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางละมุง  พร้อมทำการเดินปูพรมแจกอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือชาวบ้านไปแล้วกว่า 600  ครัวเรือน..

ภาพ/ข่าว สมชาย  โคตล่ามแขก
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.