Header Ads
อุทัยธานี - ทหารเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อโรงเรียนน้ำรอบก่อนเปิดเทอม


เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 09.00.น.ณ โรงเรียนน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยหน่วยทหาร ร.4 พัน.2 ร่วมกับคณะครูอาจารย์  ในการร่วมกัน ทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงาน และสถานที่ภายในสถานศึกษา เช็ด ถู และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน และบริเวณพื้นที่สัมผัสร่วมภายในอาคารสำนักงาน  และสถานที่จัดกิจกรรม รวมทั้งร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน เพื่อเป็นการยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสฯ ให้กับคณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.